Privacy Policy 2ServeMe

Versie 0.2 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-03-2024

DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN DOOR HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS STEMT U ER IN TOE DAT ALLE PERSOONSGEGEVENS DIE U VERSTREKT DOOR ONS KUNNEN WORDEN VERWERKT OP DE WIJZE EN VOOR HET DOEL ZOALS OMSCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID EN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE WET- EN REGELGEVING INZAKE PERSOONSGEGEVENS.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of ons Portaal gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 2ServeMe. U dient zich ervan bewust te zijn dat 2ServeMe niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
2ServeMe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van 2ServeMe of die van een derde partij.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van 2ServeMe of die van een derde partij.

Verwerking IP adressen
Wij verwerken IP adressen op basis van de grondslag ‘de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust’, artikel 6c AVG.
Wij slaan uw IP adres op in zogeheten logfiles. De logfiles bewaren we 30 dagen op de webserver, zodat we de sites en het portaal kunnen beschermen tegen aanvallen van hackers en andere ongewenste bezoekers. We bewaren en bekijken de logfiles uitsluitend voor beveiliging.

Doel van verwerking
Wij gebruiken uw IP adres om de websites die u bezoekt veilig en bereikbaar te houden. Het gaat om www.2serveme.com.

Privacymaatregelen
Wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van uw als bezoeker van ons portaal en de websites zo veel mogelijk beperkt is. De IP adressen zijn door middel van versleuteling beveiligd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden). Tenzij dat wettelijk verplicht is. Of het noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacy rechten
U heeft verschillende privacy rechten:
• U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens
• In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen ( Artikel 17 AVG)

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke rapportageplicht of vereisten op het gebied van bewaartermijnen van documenten.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Recht van inzage en correctie
Op verzoek biedt 2ServeMe bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Op verzoek biedt 2ServeMe bezoekers van haar site de mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie van hen te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Google Analytics en 2ServeMe
• Er worden Google Analytics-cookies gebruikt;
• Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
• ‘gegevens delen’ is uitgezet;
• Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: